Spronken & Co Advocaten

Vastgoedrecht

Vastgoed is een brede benaming voor alles wat met onroerend goed te maken heeft en omvat grond alsmede de daarop aanwezige gebouwen en opstallen. Men denkt hierbij als vanzelfsprekend aan zaken die te maken hebben met wonen en werken, zoals een eigen huis, horeca-, winkel-, of fabriekspand, maar ook minder voor de hand liggende zaken vallen onder dit rechtsgebied, denk hierbij aan een (parkeer)garage, vakantiebungalow, opslagruimte of zelfs een jachthaven.

Wij kunnen u van dienst zijn bij het adviseren bij aan- en verkopen, huur of verhuur, wij kunnen bovendien overeenkomsten voor u uitonderhandelen en opstellen. Wij werken hierbij samen met bekwame notarissen en makelaars, die wij begeleiden en adviseren gedurende het gehele traject. Het is van belang problemen tijdig te herkennen en te signaleren en hierop proactief te reageren. Wij spelen hierbij onze eigen rol, met respect voor de kennis en vaardigheden van de andere spelers in het veld. Wij kennen ook onze beperkingen en verwijzen u waar nodig door naar een gespecialiseerde fiscalist of notaris, als de complexiteit dit vereist. Zo werken wij graag samen Huijbregts Notarissen te ’s-Hertogenbosch.

Rondom vastgoed spelen vele zaken. Benodigde vergunningen, bestemmingsplannen, slopen en ontwikkelen, wat mag wel en wat mag niet? Is er wel of geen overdrachtsbelasting van toepassing, met of zonder BTW, is er mogelijk sprake van een monumentenvennootschap, zijn er erfdienstbaarheden of beperkingen op het gebied van het burenrecht? De Notaris en de makelaar hun werk laten doen, maar wel altijd scherp meekijken en denken. Er kunnen zich altijd weer bijzonderheden voordoen en het voorkomen van problemen is nog altijd beter dan genezen (en procederen). Vanuit onze professie en ervaring bekijken wij de zaken met een procesoog en kunnen de kansen en risico’s reëel voor u inschatten.

Bij vastgoed gaat het altijd over geld. Vaak véél geld. Vastgoed leeft en beweegt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen. Bij de les blijven, controleren en anticiperen is ons devies. Leuk en vaak dankbaar werk voor ons.