Spronken & Co Advocaten

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht beslaat, zoals de naam al doet vermoeden, de rechtgebieden die betrekking hebben op (de uitoefening van) een onderneming en dat zijn er heel wat, het betreft een omvangrijk terrein. Het begint vaak met de vraag: “welke rechtsvorm kies ik, een eenmanszaak of vennootschap en wat houdt het eigenlijk in?” Hierbij spelen ook fiscale aspecten een belangrijke rol bij uw keuzes en is advisering door een notaris of accountant soms gewenst. Wij werken graag met hen samen in uw belang.

Vervolgens is het van belang te bepalen in welke branche u gaat opereren en welke specifieke risico’s de branche met zich meebrengt. Goede algemene voorwaarden en adequate overeenkomsten zijn onontbeerlijk in uw contacten met leveranciers en klanten. Wij kunnen algemene voorwaarden en overeenkomsten voor u opstellen of beoordelen, waarbij wij proactief te werk gaan. Heeft u bijvoorbeeld een speciaal product ontwikkeld, dan is het zaak dit voldoende af te dekken. Hoe wordt uw intellectueel eigendomsrecht vastgelegd en is er een licentieovereenkomst noodzakelijk? Wij kunnen het hele scala met u bespreken en adviseren over de te maken keuzes.

Arbeidsrecht is eveneens een belangrijk onderdeel van het Ondernemingsrecht. De mensen zijn de tools & het kapitaal van uw onderneming. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd en hoe zit het met een proeftijdbeding? Is er een CAO van toepassing? Moet er een concurrentie- of geheimhoudingsbepaling worden opgenomen en hoe ontslaat u een werknemer die niet functioneert of overtollig is geworden. Wat te doen bij een zieke werknemer en hoe gaat u om met een auto- of internetregeling. Allemaal belangrijke items om constant te bewaken en op orde te houden. Wij kunnen u daarbij adviseren.

Ondernemingsrecht gaat ook over fusies & overnames. U wilt uw onderneming verkopen of samengaan met een andere ondernemer. U wilt uitbreiden en een bedrijf kopen en implementeren in uw eigen onderneming. U wilt een bepaalde activiteit afstoten of een afdeling sluiten. Als u een bepaalde activiteit van een andere ondernemer overneemt, kan dat ook betekenen dat u verplicht bent het daarbij behorende personeel over te nemen. Wij denken graag met u mee over uw kansen en risico’s.

Het ondernemingsrecht heeft bovendien vele raakvlakken met andere rechtsgebieden. Denk ook aan banken met zekerheden als hypotheek en pandrecht. Aan verzekeraars die uw risico’s adequaat moeten afdekken. De huisvesting van uw bedrijf, kopen of huren en wat is een reële prijs? Overheidsvergunningen voor uw activiteiten en ga zo maar door. Voor de ene ondernemer is iets wel van belang, voor de andere ondernemer niet, daarom praten wij graag met u als ondernemer om samen te bezien of wij als advocaten iets voor u kunnen betekenen, met een toegevoegde waarde. Wij kunnen u een legal audit aanbieden en een checklist van relevante punten aanreiken voor nu en de toekomst. Een periodiek onderhoud over de ins – en outs van uw onderneming behoort ook tot de mogelijkheden en onderstreept onze betrokkenheid.