Spronken & Co Advocaten

Civielrecht

Veel in het recht en in relaties tussen mensen (zakelijk en persoonlijk) wordt vastgelegd in een overeenkomst waarbij dan de rechten en verplichtingen van partijen (verbintenissen) worden vastgelegd. Het is uiteraard zaak om dat goed en helder te doen en te formuleren in overeenstemming met geldende wet-en regelgeving en desgeraden met eigen (zakelijke) algemene voorwaarden erbij die dan wel weer toepasselijk moeten zijn.

Wij kennen koop- huur – arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten die een samenwerking regelen of een ander onderwerp : op sommige overeenkomsten is ook weer Europees recht (richtlijnen) van toepassing : In een consumentenovereenkomst kan een oneerlijk beding staan dat nietig is met alle gevolgen vandien voor de ondernemer die dat beding hanteert : terugvallen op wat wettelijk wel kan is er dan niet meer bij.

Als een huurovereenkomst een oneerlijk indexbeding kent kan de huurprijs zonder indexatie raken ; als er een excessieve rente wordt overeengekomen dan is na nietigverklaring ook de wettelijke rente niet meer van toepassing. Het lijkt duidelijk wat er is afgesproken maar soms moet de overeenkomst worden uitgelegd met de “Haviltexnorm” of is er sprake van onvoorziene omstandigheden (Coronaperiode) die aanpassing van de overeenkomst eisen.

Natuurlijk speelt ook altijd de redelijkheid en billijkheid een rol bij de uitleg van een overeenkomst : waar mocht wie op vertrouwen. Een ander item is de mededelings-en onderzoeksplicht bij koopovereenkomsten onroerende zaken. Je denkt dat het contract helder is en blijft, maar het kan verkeren…………..de rechter kan er uiteindelijk anders over denken ingebed in de (nadere) omstandigheden van het geval. Wij kunnen u helpen met het beoordelen en opstellen van contracten en algemene voorwaarden of bijstaan in een procedure over de uitleg of toepasselijkheid van contractsbepalingen : er is veel over te zeggen.