Spronken & Co Advocaten

Incasso

Incasso van vorderingen kan belangrijk worden als uw klanten niet betalen. Goed debiteurenbeheer is een eerste vereiste voor een ondernemer. Kort op de bal spelen als niet tijdig wordt betaald.

Wat is de reden van niet-betaling? Is de betreffende debiteur ontevreden, is er een liquiditeitsprobleem, wat zeggen uw algemene voorwaarden? Uiteindelijk zal er toch moeten worden betaald. Als er geen gegronde reden is voor het uitblijven van betaling dan kunnen commerciŽle motieven nog een rol spelen bij uw incassobeleid. Met een minnelijke regeling of met een vonnis dat desgeraden naar de deurwaarder gaat voor beslag ten laste van uw debiteur. Een faillissementsaanvrage kan onder omstandigheden ook een deugdelijk incassomiddel zijn. Wij kunnen u adviseren over uw debiteurenbeheer en uw vorderingen voor u incasseren waarbij wij de kosten, waar mogelijk, op de debiteur zullen verhalen.

Van belang voor u als ondernemer bij uw debiteurenbeheer zijn goede algemene voorwaarden waarin (onder andere) de verschuldigdheid van contractuele en/of wettelijke (handels) rente is geregeld, een artikel staat over het vergoeden door uw debiteur van buitengerechtelijke (incasso) kosten en proceskosten en een clausule over de bevoegde rechter, zodat reistijd Ė en kosten beperkt kunnen worden bij een procedure. Wij kunnen deze algemene voorwaarden voor u opstellen en/of regelmatig checken en aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen zodat u als ondernemer op dit punt ook up to date blijft.

Voor het leggen van beslagen, het uitbrengen van dagvaardingen en het tenuitvoerleggen van vonnissen werken wij graag samen met Stalman & Rijken gerechtsdeurwaarders