Spronken & Co Advocaten

Huurrecht

De omschrijving van het rechtsgebied huurrecht vinden we feitelijk in artikel 7:201 van het Burgerlijk Wetboek: "Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie".

Huurrecht heeft betrekking op onroerende zaken zoals bijvoorbeeld woonhuizen, winkel-, kantoor- of horecapanden, fabrieksgebouwen, parkeerplaatsen, maar kan ook gaan over roerende zaken als auto’s, fietsen, kopieerapparaten, betonmolens en nog heel veel meer. Het huurrecht is een belangrijk en kleurrijk rechtsgebied, waar altijd wel wat gebeurt. Wij treden op voor zowel huurders als verhuurders om onze blik op beide zijden scherp te kunnen houden, op alle onderdelen en aspecten van het huurrecht.

Huurrecht woonruimte is een aparte categorie in het Burgerlijk Wetboek (BW) en gaat onder andere over woonhuizen, appartementen, studio’s en kamers. De huurder van een woonruimte wordt door de wet in grote mate beschermd. Het opzeggen van een huurovereenkomst woonruimte is niet gemakkelijk. Grote spelers op de verhuurdersmarkt van woonruimte zijn woningbouwverenigingen en pensioenfondsen. Zij zijn professionals die van wanten weten, goede huurovereenkomsten hanteren en een strak incassobeleid voor huurpenningen hebben. Maar ook deze professionals worden met diverse problemen geconfronteerd. Denk aan hennepplantages op de zolder van een woning. Een huurder die overlast veroorzaakt voor zijn buren en de buurt. Een noodzakelijke renovatie van een heel woningcomplex waarbij de huurders dwars liggen. Wij kunnen u hierbij goed en snel van dienst zijn. De particuliere verhuurder met een of meerdere woningen kent ook zijn problemen. De huur wordt niet of niet op tijd betaald. Er zijn onderhoudsklachten van de huurder, die wel of niet terecht zijn. U heeft de verhuurde woning nodig voor eigen gebruik. Wij adviseren en helpen u graag.

Huurrecht winkelruimten en horecapanden is een favoriet rechtsgebied van ons kantoor. Voor de verhuurder is het van belang een solide huurder te hebben alsmede een mooie huurprijs voor zijn belegging. De huurprijs is immers een belangrijke indicatie voor de waarde van het pand. De huurder echter moet er zijn boterham kunnen verdienen en de huurprijs is vaak een substantieel onderdeel van zijn kostenplaatje. De duur van de huurovereenkomst, huurprijs en onderhoudsbepalingen zijn belangrijke elementen van de huurovereenkomst. Ook onderwerpen als een indeplaatsstelling in de huurovereenkomst en huurintreding zijn relevant, zeker bij verkoop en overdracht van de onderneming door de huurder of bij diens faillissement. Wij kunnen u van dienst zijn met de onderhandelingen over het sluiten en bij het opstellen van de huurovereenkomst. Bij horecapanden verdient de relatie met de brouwerij bijzondere aandacht, ook in verband met afnameverplichtingen en bonuskortingen in combinatie met de financiering. Wij zijn bedreven in het omgaan met moeilijke situaties, als ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde als de huurpenningen niet worden betaald. Voorts kunnen er zich moeilijkheden voordoen omtrent franchiseovereenkomsten in combinatie met huurovereenkomsten winkel– of horecaruimte.

Huurrecht voor kantoren en fabrieken is een aparte categorie huurovereenkomsten waarbij relatief minder bescherming aan de huurder wordt geboden en een goed functionerende huurovereenkomst zeker van belang is. De financiële belangen in deze sector zijn vaak groot omdat het meestal grote en kostbare objecten betreffen.

Tot zover (in het kort) de grote lijnen van het huurrecht, welke opsomming natuurlijk niet volledig is. Het is altijd goed om eens met een van onze advocaten te praten over uw huurovereenkomst, in welk stadium deze zich ook mag bevinden. U krijgt een update en een advies hoe verder te gaan. Ook onderhouden wij goede contacten met diverse makelaars met wie wij graag, waar nodig, in voorkomende gevallen samenwerken.