Spronken & Co Advocaten

Horecarecht

Hoewel horecarecht geen zelfstandig rechtsgebied is, heeft de horecabranche wel raakvlakken met vele, vaak specifieke rechtsgebieden, waarbij niet zelden ingewikkelde (Europese) wet-en regelgeving van toepassing is. Het betreft zowel privaatrechtelijke als ook publiekrechtelijke regelgeving.

Denk hierbij aan huurovereenkomsten horecabedrijfsruimte, huurintredingsrechten en indeplaatsstellingen en wat de betekenis hiervan is bij verkoop of faillissement. Een geldlening van de brouwerij met een exclusieve afnameverplichting, hierbij speelt het Europese recht een belangrijke rol. Hoe lang mag deze exclusieve binding duren en hoeveel anders is dit in een huurpand van de brouwerij. Hoeveel bonuskorting kunt u krijgen en mag er een exclusieve afnamebinding worden gekoppeld aan tankbier? Allemaal vragen die voor u als exploitant van belang zijn. Hoe zit het met zekerheden voor de geldlening, zoals een hypotheek op het bedrijfspand of een pandrecht op de bedrijfsinventaris. Borgstellingen voor de geldlening door andere leveranciers of familieleden. Bonusregelingen bij afname van bieren en andere dranken dan bieren. Bruikleenovereenkomsten voor een kelderbierinstallatie of tap- en koelmaterialen. Overeenkomsten met leveranciers van koffie waarbij men een koffiemachine in bruikleen ontvangt of overeenkomsten omtrent speelautomaten. Verstrekte (buiten)reclamematerialen en ga zo maar door……

Ook speelt in de horecabranche het personele aspect een grote rol. Wat is er bepaald in de horeca-CAO en hoe ga je om met de variëteit aan arbeidsovereenkomsten, denk hierbij aan oproepkrachten en deeltijd werken. Ga je een overeenkomst met een uitzendburo aan en hoe regel je alles omtrent payrolling? Het is zaak om als ondernemer kritisch naar je personeelsbestand te kijken en gedegen advies hierbij is noodzakelijk. Goed personeel is goud waard!

Op publiekrechtelijk gebied spelen er zaken als het verkrijgen van een vergunning op basis van de Drank- en Horecawet, een gebruiks-, nacht- of terrasvergunning. Het bestemmingsplan speelt een rol, evenals de Wet Bibob. Geluid is vaak een issue in de horecabranche. Hoeveel decibels zijn toegestaan en is er overlast voor de buurt? Heeft u uw zaken omtrent het toelatingsbeleid en portiers adequaat geregeld of spelen er zaken rond sluitingstijden, happy hour of rookbeleid?

Het exploiteren van een horecabedrijf is dan ook geen sinecure. Zoals u merkt is er een grote diversiteit aan aandachtsgebieden, hetgeen van de horecaondernemer een gedegen kennis van zaken vergt, op velerlei terrein. Wij hebben deze kennis in huis en treden dan ook veelvuldig op voor brouwerijen en horecaondernemers, van groot tot klein. Dat doen wij graag en goed, met inzet en gevoel voor oplossingen en vanzelfsprekend altijd in het belang van onze opdrachtgever.