Spronken & Co Advocaten

Tarieven

Wij hanteren tarieven vanaf € 150,- tot € 250,- exclusief BTW, verschotten en 5% kantoorkostenopslag, afhankelijk van het belang en de complexiteit van de zaak. Iedere advocaat heeft een basisuurtarief; wij zijn terughoudend met het maken van afwijkende afspraken. Ook werken wij Ė indien daar termen voor aanwezig zijn Ė met een succesfee naast een redelijk uurtarief.

Wij factureren iedere maand dan wel ieder kwartaal dan wel na een processtuk, zitting of andere substantiŽle tijdsbesteding.

Daarnaast factureren wij de aan ons door derden in rekening gebrachte verschotten, zoals deurwaarderkosten en griffierechten opgelegd door het gerecht waarvoor de procedure speelt.

Tijdige betaling - binnen 14 dagen - van onze facturen door de cliŽnt is voor ons een basisvoorwaarde voor een goede samenwerking. Indien er niet tijdig betaald wordt, hebben wij het recht de werkzaamheden te staken of op te schorten totdat wel betaald is. Betalingen aan ons worden zonder opschorting of verrekening gedaan.

Als advocaten zijn wij gebonden en willen wij gebonden zijn aan de Advocatenwet en aan de Gedragsregels voor Advocaten. U kunt deze vinden op www.advocatenorde.nl