Spronken & Co Advocaten

Geschillen

U sluit met ons als advocatenkantoor een overeenkomst van opdracht tot het verrichten van juridische werkzaamheden, waaronder het geven van adviezen, onderhandelen over en het bereiken van oplossingen en het voeren van procedures. De exacte inhoud (aard van de opdracht en tarief) van deze overeenkomst van opdracht wordt vastgelegd in briefwisseling. Op deze overeenkomst van opdracht verklaren wij onze algemene voorwaarden van toepassing die wij u op eerste aanvraag gaarne nog eens toezenden.

In een voorkomend geval dat zich daar naar ons oordeel voor leent zijn wij bereid als een gezamenlijke oplossing van uw klacht niet mogelijk is - een mogelijk geschil over de uitvoering van de opdracht en/of facturering daarvoor bij aparte acte van compromis voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Als een kwestie zich daarvoor naar ons oordeel niet leent, zal de Rechtbank beslissen nadat desgeraden bijgaande klachtenregeling is gevolgd.