Spronken & Co Advocaten

01-10-2021
Huuropschorting/korting in de Horeca : Conclusie PG bij de Hoge Raad

Het is weer bijna negen maanden geleden na mijn laatste bericht van 8 januari 2021 en zijn de coronamaatregelen weer deels opgeheven en draait de horeca weer met beperkingen.

Inmiddels is op 30 september 2021 verschenen de conclusie van de PG bij de Hoge Raad over de prejudiciλle vragen (van de Rechtbank Limburg): ECLI:NL:PHR:2021:902

In 4.44 en 5.38 worden deze vragen beantwoord en 5.38 (onvoorziene omstandigheden) verwijst ook naar het arrest van Hof Amsterdam van 14 september 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:2728 (voor de berekening zie 3.34).

In beginsel wordt de sluiting/beperking van het gebruik gezien als gebrek en als onvoorziene omstandigheid die een korting op de (maandelijkse) huursom rechtvaardigt.
Wel moet daarbij rekening gehouden worden met ontvangen en toegezegde TVL. In 3.34 van het arrest Hof Amsterdam staat de berekening:
De TVL gaat van de totale vaste lasten af en het restant van de vaste lasten wordt (na correctie met het huurdeel in de vaste laten en met het percentage van de omzetdaling) door 2 gedeeld.

Van belang is dus de vaste lasten per maand/kwartaal te kennen: daar gaat de hele TVL af en van het restant van de vaste lasten moet het huurdeel daarin bepaald worden (in casu 62 %) en dat wordt weer afgezet tegen de omzetdaling (in casu 94,5 %), de maandhuur in casu is € 83.334,- en dat gaat uiteindelijk vanaf € 32.547,- = 39,05 % (niet gek zou ik zeggen).

“3.34 Voor de maanden november en december 2020 is de berekening van de huurkorting als volgt. Totale vaste lasten (2 x € 141.107,= is) € 282.214,=. Daarvan af de ontvangen TVL (twee derden van € 90.000,= is) € 60.000,=. Van het restant ad € 222.214,= heeft (afgerond) 62% (zijnde 87.481 : 141.107) betrekking op de huur, dat is € 137.763,=. De winstdaling in het laatste kwartaal van 2020 kan op basis van bladzijde 5 van de aangifte voor de TVL over dat kwartaal met bijtelling van de helft van de onderhuur over die drie maanden, aldus worden berekend. De gecorrigeerde gerealiseerde omzet is € 71.687+ € 27.288,=, totaal dus € 98.975,=. Dit betekent ten opzichte van de omzet over datzelfde kwartaal in 2019 van € 1.804.436 een daling van 94,5%. 50% van 94,5% van € 137.763,= levert over november en december 2020 een korting op van (naar boven afgerond) € 65.093,=, dat is € 32.547,= per maand.”

Dus is er werk aan de winkel om te bezien op welke huurkorting er uiteindelijk (er is ook veel opgeschort) aanspraak gemaakt kan worden en hoe dit (in termijnen) betaald kan worden.
Het kan zijn dat wij er nog wat uitvoeriger op terugkomen als daar termen voor aanwezig zijn: de conclusie PG is uitvoerig en leerzaam!