Spronken & Co Advocaten

26-03-2020
Update op donderdag 26 maart 2020: Huurbetalingen Horeca en Winkels

Er is nu veel te doen over de vraag of de huur over april 2020 betaald moet worden en 16/31 van maart 2020 nu de horeca per 15 maart 2020 om 18.00 uur gesloten is:

1. Wordt het uitstel van betaling zonder rente/boete of afstel/kwijtschelding?
2. Het is voor de horeca een maatregel van de overheid waartegen geen bezwaar of beroep mogelijk is.
3. In de toepasselijke AVW staat dat huurder zonder opschorting of verrekening moet betalen en dat maatregelen van de overheid voor rekening/risico huurder zijn.
4. De meeste verhuurders verlenen wel uitstel met 30 dagen en kwijtschelding is (nog) niet aan de orde, er zijn meerdere varianten.
5. Redelijk is ook de helft betalen over april en mogelijk mei 2020 en dan in juni 2020 om tafel om te zien wat kan : betaling van deze twee maanden in termijnen en/of een deel kwijtschelding.
6. Niet iedere verhuurder heeft diepe zakken en ook verhuurders hebben verplichtingen naar banken.
7. Boetes en rente wegens te late betaling lijken mij even niet aan de orde en ook de Kantonrechter zal zo denken, denk ik.
8. Ook zal ontbinding bij drie maanden achterstand nu niet snel worden toegewezen: hooguit een voorwaardelijke ontbinding bij uiteindelijk niet betalen.
9. Is er sprake van overmacht of onvoorziene omstandigheden en wat komt voor wiens risico?
10. Coulance en compromissen op basis van maatwerk lijkt de beste optie: het is moeilijk een algemene regel te stellen want iedere situatie is anders.
11. Winkels sluiten vaak op eigen initiatief (geen klanten/moeilijk te managen) en voor hen geldt het bovenstaande ook.
12. Pas op de plaats maken en redelijk blijven is het credo en straks hopelijk weer business as usual!