Spronken & Co Advocaten

15-02-2017
Verhaal van de Maand: Februari 2017: Over de duur van Huurovereenkomsten/BijzonderhedenEen huurovereenkomst voor registergoederen is een duurovereenkomst en vaak ook een “dure” overeenkomst als de spelregels niet goed opgesteld of uitgevoerd worden.

1. Woonruimte:
Sedert 01 april 2016 mag er voor korter dan twee jaar gecontracteerd worden (bijvoorbeeld voor 18 maanden), maar de einddatum moet wel tijdig schriftelijk “aangezegd” worden, als dat niet gebeurt gaat de huurovereenkomst woonruimte voor onbepaalde tijd doorlopen als de huurder zich daarop beroept, met alle (juridische) gevolgen van dien. De huurder kan altijd tussentijds opzeggen met inachtneming van een maand.

2. Winkels en Horeca (artikel 7:290 BW):
Er mag voor twee jaar of korter gecontracteerd worden. Als de huurovereenkomst daarna doorloopt wordt de eerste periode van twee jaar of korter naar vijf jaar (de standaardtermijn) verlengd met een wettelijke optie op nog vijf jaar. Standaard en wettelijk is vijf + vijf jaar.

3. Andere bedrijfsruimte zoals kantoren en loodsen (artikel 7:230A BW):
Je kunt afspreken wat je wilt qua duur en huurprijs. Bij het einde van de huurovereenkomst door opzegging door de verhuurder kan de huurder zich op ontruimingsbescherming beroepen. De eerste twee maanden hoeft de huurder nog niet te ontruimen (wel huur betalen) en als de huurder binnen die twee maanden een verzoek indient bij de Kantonrechter kan deze de ontruimingsbescherming met maximaal een jaar verlengen en desgeraden een andere huurprijs vaststellen. Dat kan tweemaal herhaald worden waarbij niet gezegd is dat de Kantonrechter altijd een dergelijk verzoek toewijst.

4. Een bijzondere vorm is de indeplaatsstelling van een opvolgend ondernemer in de huurovereenkomst bedrijfsruimte ex artikel 7:290 BW:
Als iemand de onderneming (bijvoorbeeld een restaurant) overneemt, kan de zittende huurder de verhuurder verzoeken om medewerking aan een indeplaatsstelling en als deze dat niet vrijwillig doet dan kan de Kantonrechter een dergelijk verzoek (al dan niet onder voorwaarden) toewijzen en krijgt de verhuurder een andere huurder. De nieuwe huurder treedt in de plaats en de oorspronkelijke huurder valt ertussenuit en is niet meer aansprakelijk jegens de verhuurder. De nieuwe huurder krijgt geen nieuwe termijnen maar zet de gesloten huurovereenkomst als huurder voort.


Kortom, je bent er over en weer niet zomaar vanaf. Een partij die gaat huren of verhuren doet er goed aan een huurovereenkomst op maat te laten maken waarbij de wensen van partijen goed geformuleerd worden.

En dat kan bij Spronken & Co Advocaten in een gesprek en daarna vastgelegd in een deugdelijke huurovereenkomst die recht doet aan wat partijen willen en afspreken.