Spronken & Co Advocaten

02-01-2012
Verhaal van de Maand Januari 2012: Vreemd bier kopen? Niet doen!

Voor iedere lezer van dit verhaal allereerst een gezond & gezellig 2012, wat 2012 ons gaat brengen weten wij natuurlijk nog niet, maar op 31 december 2012 is dat helder.

In de bierwereld zal het kopen van vreemd bier een stevig item worden, denken wij. Iemand die een pand van Heineken huurt moet natuurlijk ook tapbieren van het pilsnersoort van Heineken kopen, in voorraad houden en verkopen in zijn horecaonderneming, op straffe van boetes, schadevergoeding voor gederfde hectoliters en mogelijk ontbinding van de huurovereenkomst. Niemand moet daar licht aan tillen: de horecaondernemer niet en de leverancier van de bieren buiten Heineken om ook niet.

Bij kleinere brouwerijen kan bij een huurovereenkomst de exclusieve afname van alle bieren en andere dranken dan bieren verplicht onderdeel zijn van de (huur)overeenkomst.

Het kopen bij een andere dan de aangewezen leverancier is wanprestatie en het verkopen van bieren aan een horecabedrijf dat bij een door de brouwerij aangewezen leverancier moet kopen is onrechtmatig en dubbel onrechtmatig als het ook nog eens andere bieren zijn dan contractueel overeengekomen. De horecaondernemer zit fout en zeker ook de leverancier die deze wanprestatie uitlokt, want die weet (en kan weten) dat het desbetreffende adres exclusief verplicht is. Voor de horecaondernemer betekent dat boetes en schadevergoeding en mogelijk zelfs het verlies van zijn zaak als de huurovereenkomst ontbonden wordt en het gehuurde pand ontruimd moet worden.

Of dat zo is, blijft van geval tot geval de vraag maar het risico blijft groot, het beste (en vandaag gratis) advies is: op tijd de huurpenningen betalen en ook de leveranties en onderhandelen over een faire hectoliterbonus over de afgenomen en betaalde hectoliters.

Daarin zit letterlijk de winst, want iedere brouwerij zal beseffen dat goede ondernemers anno 2012 goud waard zijn !

Met vriendelijke groet,

Léon Spronken & Suzanne Moonen