Spronken & Co Advocaten

02-12-2011
Verhaal van de maand december 2011: Overlast!

Overlast in de woonomgeving ……… Je zult het maar meemaken! Enige mate van overlast is er altijd in de vorm van geluid of anderszins, maar deze overlast mag niet onaanvaardbaar worden, want dan komt de rechter er aan te pas.

Zo treden wij op voor een woningstichting die met overlast van huurders jegens omwonenden te maken krijgt. In het minnelijk traject gebeurt vaak veel: overleg, brieven, buurtbemiddeling om te komen tot een oplossing. Als dat niet lukt, is de maat vol en volgt er een dagvaarding tot ontruiming of tot het staken van de overlast op straffe van een dwangsom.

Omwonenden vinden klagen op schrift vaak moeilijk en getuigen bij de rechter over de door de buren veroorzaakte overlast helemaal. Maar toch is het zo, dat klagen op schrift en getuigen bij de rechter vaak nodig is om tot de gewenste resultaten te komen. De woonconsulenten van de woningstichting kunnen niet toveren en geen ijzer met handen breken en zeggen : “you give me the tools and I will do the job”. Aangifte doen als het te erg wordt en interventie van de wijkagent is ook een probaat middel om tot een oplossing te komen.

Het Gerechtshof Den Haag heeft onlangs een helder arrest over overlast gewezen (Hof ’s-Gravenhage 2 augustus 2011, LJN BR6430) met als uitgangspunt dat eenieder zich zo moet gedragen dat de overlast niet onaanvaardbaar wordt en dat de knop soms gewoon om of uit moet. Ouders van kinderen hebben volgens het Gerechtshof Den Bosch (Hof ’s-Hertogenbosch 18 augustus 2011, LJN BR6656) hun eigen verantwoordelijkheid en kunnen niet altijd wijzen op de ernstige gevolgen van een ontruiming voor de kinderen op grond van overlast die zijzelf of hun kinderen veroorzaken.

Het is ook een kwestie van het respecteren van spelregels en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen bij het woongedrag. De rechter - ook in kort geding - neemt dat als uitgangspunt voor vaak wijze tussenoplossingen zoals het aanhouden van de zaak voor een aantal maanden waarbij dan het woongedrag wordt gemonitord en de rechter weer ingeschakeld kan worden als er tussentijds weer overlast volgt. En dan is ook de maat voor de rechter vol en volgt ontruiming van het gehuurde met alle vervelende gevolgen van dien.

Léon Spronken

BD: Hoogzwangere vrouw mag in flatje blijven