Spronken & Co Advocaten

01-11-2010
Verhaal van de maand oktober 2010: Ook drie dagen bedenktijd bij de koop van een woonhuis met kantoorfunctie

Partijen onderhandelen over de koop van een woonhuis met bescheiden kantoorfunctie op de begane grond in de binnenstad, terwijl de koper het voornemen heeft de begane grond te doen gebruiken als winkel/atelier en het pand voor het overige zelf te bewonen. De Gemeente verleent deze toestemming op verzoek van de verkoper.

De onderhandelingen leiden in de visie van de koper niet tot een overeenkomst, de schriftelijke koopovereenkomst in concept wordt niet ondertekend. De verkoper stelt dat de koopovereenkomst (mondeling) gesloten is en vordert nakoming met schadevergoeding. De koper beroept zich op artikel 7:2 BW dat bepaalt dat voor een tot bewoning bestemde onroerende zaak een schriftelijke koopovereenkomst vereist is op straffe van nietigheid. Als er wel een schriftelijke koopovereenkomst gesloten is mag de koper zich binnen drie dagen (wettelijke bedenktijd) zonder rechtgevolgen terugtrekken.

De vraag is of er sprake is van een tot bewoning bestemde onroerende zaak, de feitelijke bestemming ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst is maatgevend aldus de parlementaire geschiedenis. In casu werd het pand grotendeels gebruikt voor bewoning en slechts voor een relatief klein (een derde van de begane grond) deel door een fysiotherapeut.

De conclusie van de Rechtbank is dat het pand tot bewoning bestemd was en de koper de bescherming van artikel 7:2 BW toekomt. Het toekomstig voornemen speelt daarbij geen rol. De overige overwegingen van de Rechtbank spelen voor dit verhaal geen rol, het ingestelde hoger beroep werd door de verkoper niet aangebracht.

Het is derhalve bij een pand met gemengde bestemming (wonen/werken) altijd van belang rekening te houden met de mogelijke werking van artikel 7 : 2 BW dat de koper in een dergelijke situatie mogelijk de mogelijkheid kan geven van de koop af te zien binnen drie dagen (bedenktijd) na het tekenen van de koopovereenkomst (vgl woonhuizen).

´s-Hertogenbosch, 31 oktober 2010 Léon Spronken