Spronken & Co Advocaten

01-07-2010
Verhaal van de maand juni: Overlast van het verbouwende buurpand


Het winkelpand naast u in de mooie winkelpassage waar de huren hoog zijn gaat verbouwen en heeft een bouwvergunning. Aan alles is gedacht, behalve aan de overlast die u gaat ondervinden door stof en lawaai. Daarvoor zijn geen voorzieningen getroffen en daarvoor was er waarschijnlijk ook geen budget meer over.

Er wordt gesloopt en gebroken en het stof concurreert met het lawaai en het terras van uw mooie lunchroom in de winkelpassage blijft leeg. Sorry kan er nog niet eens af. Het gaat maanden duren en ze hebben een bouwvergunning, dus u kunt het shaken.............en toezien hoe uw omzet inzakt en vaste klanten en passanten wegblijven.

Uw advocaat weet ook deze keer weer raad en adviseert u een kort geding op te starten, als een redelijke houding met praten de overlast niet aanvaardbaar maakt. Enige vorm van overlast moet u aanvaarden, maar geen onaanvaardbare en aanhoudende overlast. U kunt vragen voorzieningen te treffen zoals een geluidswerende wand en voorzieningen tegen het bouwstof. Er mag niet gebouwd en gesloopt worden tijdens de winkeltijden in de winkelpassage en de bouwers moeten uitwijken naar de avond en nacht. En natuurlijk is er de mogelijkheid van de financiele compensatie die de onaanvaardbare overlast aanvaardbaar kan maken, u krijgt een tegemoetkoming in geld om uw omzetdaling (deels) goed te maken.

De vraag is ook wie u moet aanspreken, de verhuurder van wie u en de bouwende buurman huren en die u een ongestoord huurgenot moet geven of (ook) degene die bouwt. Een bouwvergunning is geen vrijbrief, de wijze van uitvoering van werkzaamheden moet zorgvuldig zijn en mag slechts aanvaardbare overlast veroorzaken. De vraag wat nog aanvaardbaar is heeft niet altijd een eenvoudig antwoord, goede afspraken en een goede communicatie zijn van (basis) belang. Het is in ieder geval ook aan de verhuurder van de winkelpassage - die toestemming moet geven voor de verbouwing - om vooraf eisen te stellen aan de beheersbaarheid van de te verwachten geluids- en stofoverlast. Als dat niet gebeurt dan kan er sprake zijn van wanprestatie van uw verhuurder die een schadevergoeding rechtvaardigt.

Wij van Spronken & Co Advocaten kunnen u adviseren en begeleiden om de overlast aanvaardbaar te houden.

Mail* of bel mr. Léon Spronken (073 - 613 79 17).


´s-Hertogenbosch, 30 juni 2010, Léon Spronken

*e-mail Léon Spronken