Spronken & Co Advocaten

29-03-2010
Verhaal van de maand maart 2010: Algemene voorwaarden of kleine lettertjes

Veel bedrijven hanteren algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, die van Spronken & Co Advocaten kunt u op deze website aanklikken. Algemene voorwaarden kunnen onderdeel worden van de door u met derden (klanten, opdrachtgevers) te sluiten of gesloten overeenkomsten. Kunnen : u dient allereerst zorg te dragen voor de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en daartoe dient u de door u gehanteerde algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan uw wederpartij ter hand te stellen. Of uw wederpartij dient makkelijk kennis te kunnen nemen van uw algemene voorwaarden doordat u daarnaar verwijst in een clausule op uw briefpapier, in de offerte en in de opdrachtbevestiging en op de factuur. Een reeks van facturen met daarop de clausule kan ook tot toepasselijkheid leiden.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden die u kunt vinden op onze website, (of die gedeponeerd zijn bij de Rechtbank of bij de Kamer van Koophandel) en die u op aanvraag gratis worden toegezonden. Zo worden uw algemene voorwaarden onderdeel van de door uw gesloten overeenkomsten.

Ja, en dan de inhoud : Betalingen geschieden zonder opschorting of verrekening. Bij te late betaling is de wettelijke (handels) rente verschuldigd en ook incassokosten. Het Nederlandse recht is van toepassing, de Rechtbank ’s-Hertogenbosch is bevoegd bij geschillen. Aansprakelijkheid wordt beperkt of uitgesloten, bij overmacht geen schadevergoeding.

Nee, het hele boekwerk ga ik hier niet bespreken maar wel wil ik het belang van goede en up to date en natuurlijk toepasselijke algemene voorwaarden voor een onderneming onderstrepen. Het is toch vaak een veiligheidsgordel of een parachute voor als er een keer iets mis gaat. En dan is het comfortabel om je op je eigen voorwaarden te kunnen beroepen.

Iedere branche kent zijn eigen gebruiken en regels en er zijn veel branchevoorwaarden die door de desbetreffende ondernemers gehanteerd worden. Een mix tussen eigen en branchevoorwaarden kan ideaal zijn om uw bescherming te optimaliseren. Een clausule om de toepasselijkheid van de voorwaarden van de ander af te weren is ook van belang, het botsen van algemene voorwaarden noemen wij de battle of forms : Uw algemene verkoopvoorwaarden of de inkoopvoorwaarden van de wederpartij regeren ?

Beetje saai en weinig sexy die algemene voorwaarden, maar wel belangrijk bij serieus zaken doen. Als u er aandacht aan wilt besteden worden het Algemene Voorwaarden met een hoofdletter, anders blijven het die kleine lettertjes die achteraf voor problemen zorgen. Wij van Spronken & Co Advocaten kunnen voor u algemene voorwaarden opstellen of bestaande algemene voorwaarden checken en revitaliseren, toegespitst op uw bedrijf en uw risico’s en kansen. Daarbij is ook de input die wij van u als ondernemer krijgen belangrijk.

Bel of mail Léon Spronken : lspronken@spronkenadvocaten.nl

’s-Hertogenbosch, 29 maart 2010 Léon Spronken