Spronken & Co Advocaten

23-09-2009
Verhaal van de maand september 2009: Goed vertrouwen of zekerheid ...

Wat wij vaak zien is dat de een van de ander geld leent zonder dat partijen terzake duidelijke afspraken maken en uitgaan van vertrouwen in elkaar:

De eerste twee voorbeelden zijn sprekender dan het derde voorbeeld: ook (of juist ook) in familieverhoudingen moet er bij het lenen van substantiële bedragen een notariële akte van geldlening worden opgemaakt met een (tweede) hypotheekstelling als er een onroerende zaak is die daarvoor in aanmerking komt. Dat voorkomt de hiervoor geschetste problemen en geeft duidelijkheid. Bij verkoop van het onderpand of bij faillissement geeft een (tweede) hypotheek meer zekerheid dan goed vertrouwen en krijgt de uitlener (deels) waar hij recht op heeft, natuurlijk afhankelijk van de waarde van het onderpand en de hoogte van de vordering van de eerste hypotheekhouder.

Het derde voorbeeld is zakelijker : laat als er meer dan (bijvoorbeeld) 25 K geleend wordt een notariële akte van geldlening opmaken. Het voordeel daarvan is dat deze een zogenaamde titel oplevert die het halen van een vonnis bij de Rechtbank voorkomt. De kosten van een notariële akte van geldlening bedragen tussen de 500 en 1.000,- Euro, het vragen van een vonnis 2,2 % griffierecht aan de Rechtbank en (de nodige) advocaatkosten. Bij een ton kost dat in totaal al gauw 4.000,- Euro in totaal.
Het lijkt erop dat wij met dit verhaal het notariaat promoten in plaats van de advocatuur: onze ervaringen van de laatste tijd leren ons dat een notariële akte van geldlening vaak de beste en goedkoopste oplossing is waarmee wij als advocaten ook aan de slag kunnen als het mis gaat tussen partijen. Het voorkomt meer tijdsbeslag door het voeren van een (nonsens) procedure en spaart onnodige kosten en geeft ons een effectief en slagvaardig middel om zaken te kunnen doen voor u.

En last but not least: als u er geen goed vertrouwen in hebt dat er uiteindelijk terugbetaald wordt, leen dan niets uit : dat is at the end of the day de beste zekerheid.


‘s-Hertogenbosch, 23 september 2009

Léon Spronken