Spronken & Co Advocaten

08-06-2009
Verhaal van de maand mei 2009: De juridische momenten in het leven van een ondernemer!

Op 19 mei jl. hebben wij, namens Spronken & Co Advocaten, voor een aantal MKB-ondernemers een presentatie gegeven met als titel:

De juridische momenten in het leven van een ondernemer!
en wat een advocaat hierin voor u kan betekenen

Net als deze ondernemers zijn ook wij ondernemer, immers een jaar geleden hebben wij de stap gezet een nieuw kantoor te beginnen en weten dus uit eigen ervaring waar een ondernemer allemaal tegenaan kan lopen.

Bij de opstart spelen zaken als contacten met de gemeente over vergunningen, contracten met aannemers en ook niet onbelangrijk, welke rechtsvorm kiest u voor uw onderneming?
Als bovenstaande zaken zijn geregeld, gaat het u als ondernemer natuurlijk om de kern van uw onderneming: “het ondernemen”. Er moet immers geld verdiend worden, maar hoe doet u dat op een zo efficiënt en verantwoord mogelijke manier?

Van belang hierbij is om te bezien wat de aard van uw activiteiten is, in welke branche bent u werkzaam, wat voor soort overeenkomsten sluit u? Hanteert u algemene voorwaarden, verklaart u deze voldoende van toepassing en zijn deze up to date? Doet u ook zaken in het buitenland, welk recht is dan van toepassing en welke rechter is in deze situaties bevoegd?
Het is van groot belang al deze zaken goed te regelen, anders kunt u voor vervelende verrassingen komen te staan.

Mogelijk heeft u als ondernemer ook te maken met patenten, know how of IE rechten. Van belang is deze goed te beschermen middels licenties, royalty’s en dergelijke. U dient zich hierbij, bij het sluiten van overeenkomsten goed van bewust te zijn, het voldoende afzekeren is van essentieel belang bij een aanval op en de verdediging van uw rechten.

Om de financiële risico’s van het ondernemen zoveel mogelijk af te zekeren is het van belang de juiste verzekeringen af te sluiten. Denk hierbij aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering, zowel voor u als ook voor uw werknemers. Een dekkende aansprakelijkheidsverzekering of kredietverzekering en wat te denken van een pensioenverzekering voor u zelf.

Huurt of verhuurt u uw pand? Als huurder is het van belang voldoende zekerheid te krijgen over de duur van de huurovereenkomst, dit in verband met de mogelijkheid dan wel onmogelijkheid uw investeringen terug te verdienen. Ook de condities waartegen u huurt zijn van belang, u moet er immers uw boterham kunnen verdienen. Als verhuurder heeft u weer andere belangen. Is uw huurder goed voor de huurpenningen, maar ook de duur van de huurovereenkomst, huurprijs en onderhoudsbepalingen zijn belangrijke elementen voor u als verhuurder. Ook onderwerpen als een indeplaatsstelling in de huurovereenkomst en huurintreding zijn relevant, zeker bij verkoop en overdracht van de onderneming door de huurder of bij diens faillissement.

Een ander belangrijk aspect van een onderneming is het personeelsbeleid. Hoeveel mensen heeft u op de payroll? Hanteert u standaard arbeidsovereenkomsten of worden deze op het individu toegespitst, denk bijvoorbeeld ook aan een concurrentie- of relatiebeding? Heeft u te maken met een CAO en hoe heeft u een en ander bij ziekte geregeld en wat te doen bij een re-integratietraject? Hoe gaat u te werk bij ontslag en wat betekent de nieuwe kantonrechtersformule voor u als ondernemer?
Het is zaak uw personeelsbeleid perfect op orde te hebben, zeker in deze toch zware economische tijden.

Wat in deze moeilijke economische tijden ook van belang is, is de omvang van uw debiteurenportefeuille. Het is zaak om bovenop uw debiteurenbeleid te zitten, een lange openstand van facturen is niet gewenst, zeker niet op de dag van vandaag, waarin faillissementen aan de orde van de dag zijn. Besteedt u de incasso van de facturen uit en zo ja aan wie? Vaak wordt bij niet-betaling een incassobureau ingeschakeld, deze hebben echter beperkte bevoegdheden. Wij als advocaten kunnen hierin veel voor u betekenen, wij kunnen indien noodzakelijk beslag leggen om uw vordering veilig te stellen. Ook kunnen wij uiteindelijk voor u — als het om grotere bedragen gaat - een vonnis verkrijgen op basis waarvan de deurwaarder tot executie kan overgaan. U bespaart hiermee tijd en kosten.

Zoals in de titel van bovengenoemde presentatie al is aangegeven, gaat het om de juridische momenten in het leven van een ondernemer, in een leven gebeurt er veel, situaties veranderen, (economische) omstandigheden wijzigen. U kunt denken uw zaakjes adequaat te hebben geregeld, maar dat kan gedurende het leven van de ondernemer natuurlijk veranderen. Het is dan ook zaak om af en toe uw onderneming eens door te lichten op deze juridische momenten en te kijken of u daadwerkelijk nog wel alles goed heeft geregeld of dat sommige dingen aanpassing behoeven.

Wij kunnen dit voor u verzorgen middels een Legal Audit. Dit klinkt erg ingewikkeld, maar is het zeker niet. Wij komen graag vrijblijvend een keert bij u langs om de (juridische) in- en outs van uw onderneming met u door te spreken en u te adviseren waar nodig.

Suzanne Moonen