Spronken & Co Advocaten

27-04-2009
Verhaal van de maand april 2009

Er is een jaar voorbij gevlogen bij Spronken & Co Advocaten sinds het eerste verhaal van de maand op 29 april 2008, tijd voor een update. Wij hebben hard gewerkt voor bestaande en nieuwe opdrachtgevers en zijn tevreden over de behaalde resultaten voor onze cliënten en voor ons kantoor. Wat niemand had voorzien was de “kredietcrisis” ofwel de economische dip die over Nederland en de rest van de wereld is gekomen. Economisch gezien hebben wij daar zelf niet zoveel van gemerkt, de aard van de zaken wordt echter wel anders en de strijd soms wat feller. Koopovereenkomsten in de vastgoedwereld die men niet meer wil nakomen of voor een lagere koopprijs wil nakomen, bedrijfspanden blijken plots last te hebben bodemverontreiniging als grond voor ontbinding. Korte gedingen tot nakoming, afkoopsommen, alles is aan de orde gekomen.
Wij hebben in de RSPecial bij het Brabants Dagblad een aantal columns geschreven over huurrecht bedrijfsruimte . In de praktijk van nu merken wij dat huurders bezien
of zij de huurovereenkomst eerder kunnen opzeggen en dat verlaging van huurprijzen een item is. Financiering van bedrijfspanden wordt moeilijker, banken vragen meer zekerheid en stellen minder fondsen ter beschikking aan de vastgoedbranche die daar last van heeft en waardoor er weinig handel is, cash is king is het credo.

Binnen ons kantoor hebben wij een nieuwe advocaat aangetrokken die zich toelegt op arbeids-en ontslagrecht, ontslagen en reorganisaties zijn in deze tijd vaker aan de orde. Alle bedrijven bezien of zij met minder mensen toekunnen, waarbij ook de nieuwe Kantonrechtersrichtlijn met lagere vergoedingen meer mogelijkheden biedt, ontslag wordt goedkoper.
Debiteurenbeheer blijft in alle tijden belangrijk en zeker ook nu moeten de bedrijven alert zijn op het betalingsgedrag van hun debiteuren en ingrijpen als dat nodig is en zolang het kan . Een grote post verliezen in een faillissement kan de eigen onderneming in gevaar brengen, beslagen zijn dan ook aan de orde van de dag.
In de horecabranche verkopen de brouwerijen minder bier waardoor verkoop en sanering of doorstart van horecabedrijven veelvuldig voorkomt met alle gevolgen vandien.
Naast risico’s biedt een economische dip ook kansen voor ondernemers die kunnen en durven: onroerend goed wordt goedkoper, er komen veel goede mensen op de arbeidsmarkt door reorganisatieontslagen. De wereld blijft altijd doordraaien en economische activiteiten op alle fronten blijven nodig in onze economie, dat is de boodschap.
Wij van Spronken & Co zetten de puntjes op de puntjes van de i en doen wat wij moeten doen voor onze cliënten, met de insteek dat snel en goed te doen, wij bedanken onze opdrachtgevers voor het vertrouwen in ons eerste jaar en hopen naast onze vaste klanten de komende jaren ook weer nieuwe relaties te mogen begroeten op ons kantoor.

Léon Spronken & Suzanne Moonen