Spronken & Co Advocaten

16-02-2009
Verhaal van de maand Februari 2009: Spronken & Co bij Lloyds in London to reach a settlement.

Op een vrijdag in oktober 2008 om half tien vliegen vanaf Eindhoven Airport om vervolgens om half twaalf met een Claims Manager en de Compliance Officer aan tafel in Limestreet te zitten in het Financial District van London. Op straat lopen grijze pakken met een dossier onder de arm, op weg naar een bespreking een paar deuren verder, bankiers, advocaten en meer van dergelijke moneymakers. Heerlijke sandwiches die ter plekke worden gemaakt en staande worden opgegeten tijdens een businesstalk tussen twee professionals. Je schoenen laten poetsen totdat ze glimmen voor 3 ½ pound. Het Bossche Paleiskwartier doet door deze real business sfeer, in mijn gedachten meteen wat dorps aan.

Onze zaak betreft een verzekeringskwestie voor een juwelier, waarbij op bijzonder brute wijze is ingebroken, nadat een deel van de beveiliging op geraffineerde en nog niet vertoonde wijze onklaar is gemaakt. Aanvankelijk stelt de Nederlandse tussenpersoon zich op het standpunt dat er geen dekking is en wordt uit coulance 50% van de tot op dat moment berekende schade aangeboden. Na stevige correspondentie en een gesprek in Breda, wordt 2/3 van de schade aangeboden, wat voor de cliënt niet aanvaarbaar is. Opeens komt out of the blue een brief dat de volledige schade tot op dat moment vergoed wordt, zonder dat finale kwijting (final settlement) een onderdeel van deze brief is. Namens de cliënt maakt diens accountant een volledige schadeopstelling met een aantal separate posten, waaronder bedrijfsschade en een compensatie voor de fluctuatie in de goudprijs. Lloyds schrijft een brief dat de claim wat haar betreft geregeld is en dat zij niet verder wil vergoeden. Wij spreken met de General Representative van Lloyds in Nederland, wiens kantooradres dient als dagvaardingsadres van Lloyds in Nederland. Besloten wordt om een afspraak in London te maken om de zaak rechtstreeks — zonder de Nederlandse assarantiemakelaar als intermediar — bij Lloyds te gaan bespreken om te bezien of er een settlement mogelijk is. Gebleken is dat er op zijn minst sprake is van communicatiemisverstanden terzake de finale kwijting, nog los van de vraag of de door ons opgevoerde posten onder de dekking van de polis vallen. Het is een plezierig en zakelijk gesprek, waarin de details adequaat aan de orde komen en toegezegd wordt dat men zal nadenken over een proposal.

Wij — mijn paralegal Toine Heltzel en ik — waren natuurlijk liever direct met cash naar huis gekomen, maar hebben vertrouwen in de afloop, want voor eenieder geldt dat een schikking te prefereren valt boven een procedure. Vooruitlopend op een bevredigende afloop hebben wij alvast een Pint gedronken bij de lunch in de Pub aan de overkant, die tijdens lunchtime volstaat met grijze pakken die hun business “as usual” doen, onder het genot van een Pint bier in allerlei soorten en maten. Om zeven uur weer terug op Eindhoven Airport na een nuttige & gezellige dag. En nu in februari 2009 is er na wat mailverkeer nog een kleine slotbetaling onderweg en dan: case finally closed!

Léon Spronken, februari 2009