Spronken & Co Advocaten

01-12-2008
Bodemverontreinigingclausules bij onroerende zaken.

U koopt of verkoopt een bedrijfspand met een rijke gebruikershistorie. Het is dan van belang te weten of er mogelijk sprake is van bodemverontreiniging of dat er asbest is verwerkt in het pand. In een dergelijk geval geldt “meten is weten”. Laat een gespecialiseerd bedrijf op dit gebied een onderzoek uitvoeren en deugdelijk rapporteren over de daadwerkelijke status van de bodem. Is de bodem verontreinigd en zo ja, waarmee en hoe ernstig is dit. Wat zijn de gevolgen hiervan en moet er gesaneerd gaan worden? Het is hierbij ook van belang om reeds nu de consequenties voor de toekomst te bezien. Moet er mogelijk in de toekomst wel gesaneerd worden als je gaat uitbreiden of verbouwen en is deze vervuilde grond dan geschikt voor herverwerking of dient die te worden afgevoerd, wat veel geld kost.

Het kan dus zo zijn dat, hoewel er sprake is van vervuiling, het aan te kopen pand geschikt is voor de bestemming die na koop wordt voorzien. Als kopende partij moet u willen weten wat de (financiële) gevolgen zijn of kunnen zijn, als verkopende partij moet u willen weten wat u mogelijk boven het hoofd hangt als u deze grond verkoopt.

De ervaring leert dat de bodemclausule wordt gezien als een hete brij waar men graag omheen draait, “het zal wel meevallen allemaal…”.

Ons advies en devies is “meten is weten, nooit vergeten”, ook al kost een bodemonderzoek tijd en geld en kan het soms tot heronderhandeling over de prijs, voorwaarden of zelfs tot ontbinding van de koopovereenkomst leiden. Verschaf uzelf helderheid en duidelijkheid, ook bij dit vaak weerbarstige onderwerp, waarbij wij u naast makelaar en notaris van dienst kunnen zijn.

Spronken & Co Advocaten
Léon Spronken & Suzanne Moonen

Dit is een colum in de RSPecial van 28 november 2008 bij het Brabants Dagblad.