Spronken & Co Advocaten

15-10-2008
Rookverbod kleine Cafés: Tabakswet & Concurrentiebeperking?

Per 1 juli 2008 is er ook voor horecaondernemingen zonder personeel een rookverbod ingevoerd op initiatief van KHN om "valse concurrentie" te voorkomen.

De Tabakswet geeft de mogelijkheid van een rookverbod om werknemers te beschermen tegen het roken door anderen. Tot voor kort was de horeca hiervan uitgezonderd.

Een horecaonderneming zonder personeel heeft geen werknemers en hoeft dus geen rookverbod in te voeren om werknemers te beschermen tegen roken door anderen. Om een tweedeling in de horeca te voorkomen is, op instigatie van Koninklijke Horeca Nederland, het besluit genomen om ook het roken in horecabedrijven zonder personeel te verbieden, met als motief het voorkomen van valse of oneigenlijke concurrentie. Daarvoor is gebruik gemaakt van een artikel in de Tabakswet, wat hiervoor echter niet geschreven is. Inzet van het rookverbod is immers de gezondheid en niet de concurrentie tussen horecabedrijven met en zonder personeel.

In een procedure tegen een boete opgelegd door de VWA voor het overtreden van het rookverbod kan dit juridische argument opgeld doen. Het rookverbod is geen tool voor concurrentiebeperking (eurootjes), maar gaat om gezondheid & welzijn van werknemers in de horeca. Een horecaondernemer zonder personeel heeft eenvoudigweg geen werknemers.

Spronken & Co Advocaten ´s-Hertogenbosch

Leon Spronken & Eric Janssen (advocaten)

Toine Heltzel (paralegal)